Liwa ya mbisi ya mayi

 

*
[su_spoiler title=”Mbisi ya mayi ekima mokili…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Mbisi e sepelaka ko vanda na se ya mayi po ezali mokili na ye
Kasi nkufa to ebembe na ye elingaka se ya mayi te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Mbisi ya mayi e sepelaka…

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… [/su_spoiler]

Liwa ya mbisi na mayi

 

*
[su_spoiler title=”Mbisi ya mayi ekima mokili…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Liwa epesa mbisi ya mayi posa ya vivre na mokili.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Liwa epesa mbisi:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… [/su_spoiler]

Mbisi ya mayi

*
[su_spoiler title=”Mbisi ya mayi e sepelaka…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Mbisi ya mayi e yokaka posa ya ko vivre na mokili kaka tango e komi pene ya liwa.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… [/su_spoiler]

Silence pe elobaka

*

[su_spoiler title=”Na oyo a batisa yo na…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Na oyo a batisa yo (baptême) na oyo akufela yo na ekulisu po ozua lobiko, nani aleki? Talela Yesu, kotalela pasta na yo te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… [/su_spoiler]

Mabe eko tikala mabe

*
[su_spoiler title=”Salite na yo opangosi…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Salite na yo opangosi na nzoto ya moniga ekoki ko longua, mais oyo etikali na nzoto na yo ekosila jamais.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]Mingi ba kombo esambua na kati ya communaute pona makambo ya mabe: bosoto na famille, ki moyibi, ba viol ya bana etc… Mais pona jalousie ya baye bazali na reputation ya bien, akoluka a couvrir mabe nionso elata kombo na ye na kobebisa repution ya mutu mususu… Malgre yango jamais a ko koka ko convaincre mokili mobimba na makambo ya  lukuta. Kaka oyo ayebi ye te, to aveugle, to ba oyo adominaka nde bako ndimela ye… Sosola[/su_spoiler]

Soso ya bolingo

*

[su_spoiler title=”Soso ya bolingo…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Soso ya bolingo ba liaka maki na ye te ata nzala ngo ya ndenge nini. Lia soso tika maki

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… Tomona pe tozali komona ba ndeko mingi bakomisa bana na bango na lokola maki ya soso. Alia soso alia pe maki de la meme facon. Donc na bana ye akipa te, azui muana na ye akomisi ye avandeli ya heure supplementaire[/su_spoiler]

Soso lia kasi maki teka

 

*
[su_spoiler title=”Lia mbongo ba tekeli maki…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Lia mbongo ba tekeli maki ya soso, kasi maki na ye ko lia te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… To mona pe tozali komona ba cas ebele, ba tata bazali sala bosoto na ba famille, kosala na muana nionso asalaka na muasi na ye. Mingi eyebanaka po suka suka bana ba bimisaka sekele. Soki ba soit disant ba teyi ba lobaka eloko moko te na yango po mingi ba simbaka bibilia basalelaka pe yango.[/su_spoiler]

Matabisi ya libala

 

*
[su_spoiler title=”Muana ba pesi yo pona…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Muana ba pesi yo pona obokola, bokola kaka, azali matabisi ya libala te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… Tomona pe tozali komona ba ndeko mingi ba pesi ye muana ya ndeko na ye to muana ya ndeko ya muasi na ye pona abokola, mais quelque part, akomisa muana wana evandeli naye asalelaka ba heures supplémentaires. Pona ko sambua lingala, akomisa ye muasi na ye, mingi ba bebisa bana na ba ndeko na ba nzela ebele. [/su_spoiler]

Pasteur abikisaka te

*
[su_spoiler title=”Na oyo a batisa yo na…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Na oyo a batisa yo (baptême) na oyo akufela yo na ekulisu po ozua lobiko, nani aleki? Talela Yesu, kotalela pasta na yo te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… Talela oyo a bikisaka, kotalela oyo abatisaka te po ye pe azali koluka lobiko lokola yo. Ezali te po amibengi Pasteur to Bishop nde akoki kobikisa, te, azali be muluki lokola yo.[/su_spoiler]

Koyeba ezali bolingo te

*
[su_spoiler title=”O yinisi ngai na oyo aye…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

O yinisi ngai na oyo ayebi ngai, mais o boyisi ngai na oyo alingaka ngai te, po lokuta evandaka te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… [/su_spoiler]