Soso ya bolingo

*

[su_spoiler title=”Soso ya bolingo…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Soso ya bolingo ba liaka maki na ye te ata nzala ngo ya ndenge nini. Lia soso tika maki

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… Tomona pe tozali komona ba ndeko mingi bakomisa bana na bango na lokola maki ya soso. Alia soso alia pe maki de la meme facon. Donc na bana ye akipa te, azui muana na ye akomisi ye avandeli ya heure supplementaire[/su_spoiler]

Soso lia kasi maki teka

 

*
[su_spoiler title=”Lia mbongo ba tekeli maki…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Lia mbongo ba tekeli maki ya soso, kasi maki na ye ko lia te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… To mona pe tozali komona ba cas ebele, ba tata bazali sala bosoto na ba famille, kosala na muana nionso asalaka na muasi na ye. Mingi eyebanaka po suka suka bana ba bimisaka sekele. Soki ba soit disant ba teyi ba lobaka eloko moko te na yango po mingi ba simbaka bibilia basalelaka pe yango.[/su_spoiler]

Matabisi ya libala

 

*
[su_spoiler title=”Muana ba pesi yo pona…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Muana ba pesi yo pona obokola, bokola kaka, azali matabisi ya libala te.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)[/su_spoiler]

*

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]… Tomona pe tozali komona ba ndeko mingi ba pesi ye muana ya ndeko na ye to muana ya ndeko ya muasi na ye pona abokola, mais quelque part, akomisa muana wana evandeli naye asalelaka ba heures supplémentaires. Pona ko sambua lingala, akomisa ye muasi na ye, mingi ba bebisa bana na ba ndeko na ba nzela ebele. [/su_spoiler]

Mutu mabe

*
[su_spoiler title=”Ko lukela moninga liwa…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Kolukela moninga liwa te pona yo o sekua, ata o sekue, mokili ekozala na somo na yo koleka ebembe ya nioka, eloko ya solo mutu nionso akimaka.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)

[/su_spoiler]

 

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]Mingi ba kombo esambua na kati ya communaute pona makambo ya mabe, bosoto na famille, komoyibe, ba viol ya bana etcc… Mais pona jalousie, akoluka a couvrir mabe nionso elata kombo na ye na kobebisa repution ya mutu susu… Malgre yango jamais a ko koka ko convaincre mokili mobimba na makambo ya  lukuta, Kaka oyo ayebi ye te to ba aveugles oyo adominaka nde bako ndimela ye… Sosola[/su_spoiler]

Mobokoli mabe

*
[su_spoiler title=”Soso ba pesi yo…” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]

Soso ba pesi yo ezali pona obokola ezali ya kolia te, ata nzalango ya ba sanza pe mikolo.

Ben Pathy – Patricio Mamona (cPM)

[/su_spoiler]

Bo limboli ya masese:

[su_spoiler title=”Elobi nini, elakisi nini?” style=”fancy” icon=”arrow” anchor=”Read more…”]Mingi to monaka pe to yokaka, muana ya ndeko na ye to leki ba pesa ye pona obokola, mais quelque part akomisa ye ekuke ya ba sentiment na ye,  muana akama lokola matabisi ya libala na ye… Sosola[/su_spoiler]